Salı, 13 Nisan 2021
.
.
Sağlık

Çeker’den Sağlık Bakanı Koca’ya açık mektup

Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı, Türkiye Kamu Sen Denetleme Kurulu Üyesi Ömer Çeker sağlık çalışanlarının ek ödeme de yaşamış oldukları sorunların çözüme kavuşturulması için Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin…

Tarih
Çeker’den Sağlık Bakanı Koca’ya açık mektup

Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı, Türkiye Kamu Sen Denetleme Kurulu Üyesi Ömer Çeker sağlık çalışanlarının ek ödeme de yaşamış oldukları sorunların çözüme kavuşturulması için Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca’ya açık mektup yazdı.

 

“SAYIN BAKAN’DAN ÇÖZÜM TALEP EDİYORUZ”

Şube Başkanı Ömer Çeker yaptığı yazılı açıklamada “Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan tüm çalışanların ek ödeme sorunlar ile ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya atfen yazdığı açık mektubu basın vasıtasıyla gönderiyoruz. Bu mektubu kamuoyunun dikkatini çekmek amacıyla aracılığınızla duyurmayı bir zaruret olarak görüyoruz. Bu vesileyle bir kez daha sağlık çalışanları adına Sayın Bakandan sorunlara çözüm getirmesini talep ediyoruz.”

 

“ÇALIŞANLAR ARASINDA AYRIM YAPILMAMALIDIR”

Salgınla mücadelenin kahramanları sağlık çalışanlarının fedakârlıkları, ortaya koydukları emsalsiz mücadeleleri ile başta siz olmak üzere tüm devlet yöneticileri ve aziz Türk milleti tarafından minnetle takip edilmekte, kendilerine teşekkürler sunulmaktadır. Devletimizin verdiği görevle milletine hizmet eden sağlık çalışanlarımızın sağlık hizmeti sunumunda ihtiyaçlarını karşılamak, sorunlarını çözmek ve mağduriyetlerini gidermek bu süreçte özellikle devlet yöneticilerimize düşen en önemli sorumluluktur. Burada adaletin tesis edilerek çalışanlar arasında bir ayrım yapılmaması da tüm çalışanların temel beklentisidir.

“DÖNER SERMAYENİN TEMEL SORUNU ADALETSİZLİK”

Bu anlamda ilk icraat olarak yaptığınız ek ödemelerin 3 ay tavandan ödenmesi ile ilgili kararınız bir müjde değil aslında çalışanın elinden alınan, bugüne kadar hak ettiği ancak türlü gerekçelerle ödenmeyen döner sermaye ücretlerinin iadesi olarak değerlendirmek daha doğru olacaktı. Söz konusu ödemeyle ilgili usul ve esaslar yayınlandığında gördük ki döner sermaye sisteminin temel sorunu olan adaletsizlik burada da hükmünü sürdürmüştür. Bu durumun düzeltilerek kapsamı, sürekliliği ve adaleti ile ilgili düzenleme yapılması amacıyla Bakanlığınıza birçok kez başvurumuzu yaptık.

İŞTE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SORULARI

Çalışanlar adına yaptığımız bu çağrıya kulak verilmeden düzenleme yapılması tüm sağlık çalışanlarını üzmüştür.  Sayın Bakanım; Tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında hizmet veren çalışanlar şu soruları sormakta ve cevap aramaktadırlar?

1- Aynı serviste hizmet veren çalışan iki hemşirenin sadece mezuniyetleri farklı olduğu için aldıkları ek ödemeler arasında  uçurum olmasının izahı nasıl yapılabilir ?

 

2- Salgınla mücadele veya bu tür olağan dışı risklerde mezuniyet gibi bir kriterin riskle mücadelede nasıl bir etkisi vardır?

 

3- Pandemi ile mücadelede görevli çalışanlarının tespit edilmesinde takdir yetkisi verilen idareciler takdir yetkilerini kötüye kullanmışlardır. Çalışanlar arasında ayrımcılığa sebebiyet vererek hak kayıplarına neden olan bu durum nasıl telafi edilecektir?

 

4- Esnek çalışma ne yazık ki idareciler tarafından suiistimal edilmiş, kimi yerlerde çalışılmayan günden sayılmış, kimi kurumlarda esnek çalışıyorsunuz nöbet v.b ücretleri ödemiyoruz denilmiştir. İdareciler tarafından çalışanların sürekli mağdur edilmesine yönelik bir tedbir alınacak mıdır?

 

5- Hastanelerde görevli sağlık çalışanları covid-19’lu hastaları iyileştirmek için çaba gösterirken, aile hekimliği çalışanlarının filasyon ekibi olarak verdikleri hizmetin çok önemli olduğuna siz vurgu yaptığınız halde niçin bu çalışanlar için herhangi bir iyileştirme olmamıştır?

 

6- Sağlık taraması yapan, yollarda ateş ölçen, hasta ve yakınlarının izolasyonunda görevlendirilen çalışanların emeği az mıdır ki bu arkadaşlarımız pandemi mücadelesinde kapsam dışında tutulmuştur?

 

7- Hastanede görev yapan ancak, sağlık çalışanı olmayan kamu görevlileri için risk yok mudur ki, bu çalışanların emeği yok sayılarak  komik ek ödeme rakamlarına mahkum edilmişlerdir ?

 

8- Temizlik ve güvenlik gibi hizmetleri gerçekleştiren işçilerin durumu niçin görmezden gelinmekte, neden çalışmıyorlarmış gibi değerlendirilmeye tabi tutulmaktadır?

 

“ÇÖZÜM İÇİN YÖK HAREKETE GEÇMELİDİR”

Kısacası salgınla mücadelede tüm sağlık ordusu bir bütün iken yapılan düzenlemelerde ayrımcılıklar olması, adaletsiz davranılması çalışanların motivasyonunu bozmaktadır.  Ek ödemedeki bu olumsuz durum mutlaka düzeltilmelidir.  Üniversite hastanelerinde görev yapan çalışanlar içinde aynı mağduriyetler söz konusudur. Buralarda da çözüm için YÖK harekete geçmeli ve gerekli düzenlemeleri yapmalıdır.

 

“GEREKLİ DÜZENLEMELERİN YAPILMASINI TALEP EDİYORUZ”

Genel Başkanımız Sayın Önder Kahveci tarafından sağlık kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanlar adına ek ödemede yaşanan sorunlar ile ilgili olarak aynı mahiyette Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya bir açık mektup gönderilmiştir. Göndermiş olduğu mektupla çalışanların yaşamış oldukları sorunlara çözüm getirilmesi talep edilmiştir. Ayrıca sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli tüm çalışanları kapsayan ayrımcılıktan uzak ancak, hakkı da teslim eden ve çalışanlarında memnun olacağı bir düzenlemenin hayata geçmesini sizlerden bekliyoruz.Bu isteğimizi sizin sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarının giderilmesi ve mağduriyetlerinin sonlandırılması konusundaki samimiyetinize güvenerek tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli çalışanlar adına dile getiriyor, bu konuda gerekli düzenlemelerin yapılmasını talep ediyoruz.”

 

Emoji ile tepki ver!
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • DAHA FAZLA SONUÇ YÜKLE