Bil-ki Tübitak Projesi

Kocaeli haber - Bilimin Kamusal İletişimi (bil-ki) projesi eğitim kampına katılan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (AHBV) İletişim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ruhdan Uzun, bilimle halk arasındaki uçurumun bilim iletişiminin önemini artırdığını, bilim iletişiminde en önemli aktörün de medya olduğunu kaydetti

Kocaeli son dakika - Kocaeli Üniversitesi’nin yürütücüsü olduğu "Bilimin Kamusal İletişimi: Devlet Üniversitelerinin Bilim İletişiminde Dijital Medya" adlı TÜBİTAK projesinin eğitim kampında bilim haberciliği konusunda teorik ve uygulamalı eğitim veren Prof. Dr. Uzun, “Bilim iletişimi, bilim ve toplum arasında dinamik bir ilişki kurmaya çalışır” dedi.

Akademiyle Halk Arasındaki Uçurum Bilim İletişiminin Önemini Arttırdı”

Bilim iletişiminde daha önce halkın bilimi kavraması anlayışının egemen olduğunu, günümüzde ise halkın bilime katılımı yaklaşımının öne çıktığını belirten Prof. Dr. Uzun, şöyle konuştu:

“Bilimsel karar almada halkın katılımına demokratik ülkelerde önem verilir. Bilim insanları ile halk arasındaki uçurumun derinleşmesinin, bilim insanlarının toplumdaki profesyonel rollerinin giderek kurumsallaşmasının, bilimin popülerleşmesinin, yurttaşların bilimsel süreçlerde karar alma ve politika oluşturmada etkili olmasının beklenmesi bilim iletişiminin önemini arttırdı.”

Bilim Haberciliğinde Sansasyona Yer Yok”

Ülkemizde bilim haberciliğinin ilk resmi Türkçe gazete olan Takvim-i Vekayi’den itibaren başladığını kaydeden Prof. Dr. Uzun o dönemde çok sayıda nitelikli bilim haberi olduğunu, bilim haberciliğinin Türk medyasının başlangıcından itibaren bulunduğunu belirterek şunları söyledi:

“Bilim gazetecisi bilim ve halk arasında köprü kurar. Karmaşık bilimsel konuları anlaşılır bir biçimde okuyucuya aktarabilir. Ön yargılardan ve inançlardan uzak durma yaklaşımını benimser. Bilimsel yöntem bilgisi vardır. Matematik okuryazarıdır. Ancak günümüzde özellikle ticari kaygılar bilim haberciliğinde sorunlara yol açıyor. Bunları bilim haberinde sansasyonel, şaşırtıcı ve abartılı bir dil kullanımı, rasyonel bilgiler yerine şaşırtıcı ve absürt bilgilerin seçilmesi, magazinleşme olarak sayabiliriz. Sahte bilim, sözde bilim ya da çöp bilim olarak adlandırdığımız bilimsel olmaktan uzak bazı çalışmalar da bilim iletişimi için sıkıntılı konular arasında yer alıyor.”

Uygulamalı Bilim Haberciliği Eğitimi

Prof. Dr. Ruhdan Uzun bil-ki eğitim kampında katılımcılara bilimsel makalelerin haberleştirilmesi konusunda uygulamalı olarak bilim haberciliği eğitimi verdi. İlgi çekmek amacıyla gerçeği tam olarak yansıtmayan, abartılı ya da muğlak ifadeler kullanılmaması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Uzun, makalelerin haberleştirilmesi esnasında kullanılan her sözcüğü, kurulan her cümleyi basın meslek ilkeleri ve etik kurallara uygunluğu açısından katılımcılarla birlikte irdeledi. Eğitim kampı Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle İzmit’te yapılıyor.

13 Şub 2024 - 10:56 - Güncel